פורסם בתאריך 05/11/2019

בעקבות הפשט האבוד

ודור רביעי ישובו הנה - למה הכוונה?

נבואת ברית בין הבתרים מסתירה בין קפליה סוד. על מנת לעמוד על סוד הנבואה עלינו להתמקד בשתי נקודות המוזכרות בה ובקשר ביניהן: משך השעבוד – ארבע מאות שנה, וזיהויו של הדור שיזכה לשוב לארץ – דור רביעי.
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.